Technologie

Ściany sumikowo-łątkowe : łączone w narożnikach za pomocą słupa narożnego lub klasycznie “na jaskółczy ogon”. Wszystkie elementy ściany takie jak: podwalina, łątki (słupy pośrednie i narożne) i sumiki (bale wpuszczane pomiędzy słupy) są suszone i obrabiane maszynowo. Bale łączone są pomiędzy sobą oraz podwaliną podwójnym własnym pióro-wpustem. Bale w ścianach są wysokości 24 cm i grubości 10 cm.

Ściana wieńcowa, tradycyjna z ręcznie obrabianych bali (płazów). Bale z powodu ręcznej obróbki są różnej wysokości. Ściana o wysokości 3 metrów składa się z maks. 10-11 warstw bali, bale są więc wysokości ok.30 cm. Każda ściana z tego powodu jest unikalna w swoim rodzaju, tak jak kamień naturalny, czy linie papilarne.Połączenia bali wykonywane są ręcznie, pomiędzy sobą za pomocą “tebli” (kołków z drewna liściastego)a w narożach łączone na tzw. “jaskółczy ogon” lub z wystającymi “długimi węgłami”. Bale o grubości od 16 do 24 cm są wstępnie zabezpieczane solnymi impregnatami typu FOBOS M4 Jest to zabezpieczenie przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna. Nadaje drewnu cechę niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu.

kamien naturalny- realizacje 7
kamien naturalny- realizacje 7